SOLARWALL TÜRKİYE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

     

solarwall uygulama

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.-KOÇ HOLDİNG

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Gölcük Üretim Tesisleri ,Boyahane proses ısıtmasında kullanılmak üzere SolarWall Teknolojisini seçti.

7 gün 24 saat çalışan sisteme toplamda 97200 m3/h güneş enerjisi ile ısıtılmış hava 25m’lik galvaniz kanal hattı ile taşınıyor.

Toplamda 540 m2 SolarWall Paneli kullanılan sistemin yıllık 135.000 m3/h doğalgaz tasarrufu sağlaması öngörülüyor. Yaz aylarında 28C, kış aylarında da 23C sabit sıcaklıkta tutulacak olan sistem 2 adet oransal damper ile tasarlanan sistemin özel SolarWall otomasyon senaryosu ile çalışması sağlanarak panellerden maksimum verim elde ediliyor.

Proje ile yıllık 255 ton CO2 salımı engellenmesi hedefleniyor. Bu değer de yaklaşık 109000 litre benzinin yaptığı CO2 salımı ile aynı seviyede.

solarwall uygulama

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.-KOÇ HOLDİNG

Ford Otomotiv Sancaktepe tesislerinde,19,4 oC’lik set sıcaklığına sahip yedek parça deposunda, SolarWall sayesinde elde edilen sıcak hava ile her yıl ortalama 500.000 kWh doğalgaz tasarrufu yapılmaktadır. Sistem yatırımını 2,9 yıl gibi kısa bir sürede geri ödeyecektir.

Yapılan tasarrufla birlikte her yıl ortalama 86,7 ton COsalınımı engellenmektedir. Bu da yaklaşık olarak 37.000 lt benzin tüketiminin yaptığı CO2 emisyonuna eşdeğerdir.

solarwall uygulama

SAG HİDROLİK-YENİ ÜRETİM TESİSİ

2014 yılında Sakarya’daki üretim tesislerinde SolarWall Sistemi ile tanışan İtalyan SAG Hidrolik, aradan geçen dört yılda büyük bir büyüme kat etti ve üretim tesislerini 2018 yıl sonu itibarı ile iki katına çıkarma kararı aldı.

2000 m2’lik alanda benzer özelliklerdeki diğer fabrikaların bir ayda ödediği doğalgaz faturası ile bir yıl boyunca ısınma sistemini çalıştıran SAG Hidrolik, yeni tesislerinde de yola SolarWall Sistemi ile devam edecek.

Yeni SolarWall Sistemi ile birlikte yılda 170 tCO2 emisyonunu önleyecek olan SAG Hidrolik, çevremize de çok büyük katkıda bulunacak.

solarwall uygulama

ANKARA SANAYİ ODASI

 Kurulumu tamamlanan sistem, toplamda 8.000 m3/h hava debisine sahiptir. İç ortamı 24oC sıcaklıkta tutmaya yönelik olarak hazırlanan senaryoda, SolarWall Teknolojisi sayesinde yemekhane ısıtmasında kazanlara çok az iş düşmektedir. SolarWall Panelleri, sistemin ihtiyaç duyduğu sıcak havayı güneş enerjisi ile ısıtarak içeriye göndermekte ve kazanların sistemdeki kullanımını minimuma indirmektedir.2 adet galvaniz kanal hattı ve bir adet kanal tipi fan ile desteklenen sistemde, otomasyon sistemi üzerinden SolarWall kazancı anlık olarak takip edilebilmektedir.SolarWall Sistemi, Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi’nde yıllık 50,5 ton karbondioksit gazı emisyonunu önleyecektir. Bu değer 21.732 lt Benzin Tüketimi sonucunda ortaya çıkan CO2 gazına eşdeğerdir.

solarwall uygulama

Yeşil Sertifikalı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü-ANKARA

UNDP’nin (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) “Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi” kapsamında Ankara Sincan İlçesinde yapımına devam edilen Sincan – Etimesgut Ankara Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü binasında ,yenilenebilir enerji sektöründeki enerji verimliliği ,ısıtma ,soğutma ,iklimlendirme konularında rakipsiz  dünya teknolojisi  Solarwall kullanımına karar verilmiş ve projemiz başarıyla bitirilmiştir..

solarwall uygulama

JANTSA

Aydın Jantsa tesislerinin ofis ısıtma ve havalandırmasında kullanılmak üzere 100 m2 SolarWall uygulaması yapılmıştır. Toplamda 12.000 m3/h debide çalışan sistem, kış aylarında çoğu zaman fosil yakıtlara ihtiyaç duymadan ofis ortamında konfor sıcaklığı olan 24oC sıcaklığı yakalamış ve yüksek oranlarda tasarruf sağlamıştır.

Yapılan tasarrufla birlikte her yıl ortalama 35,5 ton CO2 salınımı engellenmektedir. Bu da yaklaşık olarak 15.250 lt benzin tüketiminin yaptığı CO2 emisyonuna eşdeğerdir.

solarwall uygulama

ANKARA-CEZERİ YEŞİL TEKNOLOJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Türkiye’nin ilk yenilenebilir enerji okulu olma özelliğini taşıyan Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sınıf ve atölyelerin ısıtılması ve havalandırılması için SolarWall Sistemi tercih edilmiştir.Toplamda 170 m2 SolarWall uygulaması yapılan okulda, SolarWall sistem debisi hava sıcaklığı göre oransal olarak değişmekte ve 24.500 m3/h’ye kadar çıkmaktadır. Sistem ısı geri kazanım cihazları ile birlikte çalışmaktadır. %96’ya varan tasarruf sağlanan sistemde önlenen CO2 salınım miktarı yıllık 50 tondur.Okullarda en büyük sorunlardan biri olan ve yeterli havalandırmanın yapılmamasından ortaya çıkan radon gazına bağlı hastalıklar da SolarWall sisteminin sağladığı sıcak taze hava ile minimuma indirilmiştir.

solarwall uygulama

KİMSOY BOYA TİC.A.Ş

Kimsoy Boya Ticaret A.Ş’nin Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi bölgesindeki Tesislerinde bulunan Sprey Kurutucuların ihtiyacı olan yüksek sıcaklıklardaki Taze havanın ön ısıtması için 230 m2 Solarwall uygulaması yapılmıştır.Bu uygulama ile yüksek oranda tasarruf ve karbon salınımında 270 ton/yıl’a varan bir azalma öngörülmektedir.Yatırımın geri dönüş süreci 1,1 yıl olarak ölçülmüştür.

solarwall uygulama

TEM TRAFO 

Tem Trafo Fabrikasında imalat alanlarını ısıtmak amacı ile 450 m2  SolarWall® uygulaması yapılmıştır. SolarWall panelleri ile ısıtılmakta olan hava 13 adet gaz yakıcılı sıcak hava üreteci yardımı ile ısıtılacak olan ortama gönderilerek ortam ısısı 18 derece tutulmaktadır. SolarWall panelleri sayesinde ısıtma giderlerinde % 75 oranında tasarruf sağlanmıştır. Karbon salınımında 190 tonluk bir azalma gerçekleştirilecektir.

solarwall uygulama Friterm Termik Cihazlar AŞ.
Friterm Termik Cihazlar AŞ’nin Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde kurulan yeni tesislerinin ısıtma ve havalandırma işlemlerinde kullanılmak üzere 405 m2’lik SolarWall uygulaması yapılmıştır. Kurulan SolarWall sistemi 3 adet sıcak su bataryalı klima santrali ve galvaniz kanallar ile desteklenmiştir. Tesis iç sıcaklığının 17oC’de tutulması hedeflenmiştir. SolarWall sistemi, Friterm Termik Cihazlar AŞ’nin BREEAM sertifikası almasında da önemli bir rol oynayacaktır.
solarwall uygulama TAI – Tusaş A.Ş.
Ülkemiz havacılık ve uzay sanayisinin öncü şirketi Türk Havacılık ve Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ)'nın yeni boyahane binasında kullanılmak üzere, 360 m2'lik SolarWall® uygulaması yapılmıştır. Boya kurutma prosesinde kullanılan havanın, boyahane iç havasından alınması uygun görülen sistemde; SolarWall® sisteminden elde edilen sıcak hava, proses için ön ısıtılmış hava olarak kullanılacaktır. Aynı zamanda SolarWall®, boyahane binasını da ısıtacaktır. Boyahane iç sıcaklığının 20°C'de tutulması hedeflenmiştir. Bu sayede hem ortam ısıtmasında hem de boya kurutma havası ısıtmasında tasarruf elde edilecektir
.
solarwall uygulama Kimyapsan A.Ş.
Kocaeli GEBKİM OSB'de kimyasal yapıştırıcı üretimi yapan Kimyapsan A.Ş.'nin 2015 yılı ortalarında tamamladığı yeni fabrikasının imalat ve depolama alanlarına, ısıtma ve havalandırma amacı ile 400 m2 SolarWall® uygulaması yapılmıştır. SolarWall® panelleri ile ısıtılmakta olan hava, 2 adet radyal fan yardımı ile ısıtılacak ortama aktarılmaktadır. Sistem ısıtma yapılacak günlerde 20°Clik iç hava sıcaklığını sağlamaktadır.
solarwall uygulama İstanbul Silah Sanayi A.Ş.
İstanbul Silah Sanayi A.Ş. İstanbul Silah Sanayi A.Ş.'nin, Dudullu OSB'de hizmet verecek olan 4000 m2'lik yeni fabrika binası ısıtma ve havalandırılması için SolarWall® sistemi uygulanmıştır.
Kurulan SolarWall® sistemi, 5 adet gaz yakıcılı fan ile desteklenmiş olup, hava dağıtımı toplamda 180 m/tül kumaş kanal ile sağlanmıştır. Fabrikanın ortam sıcaklığının, kış aylarında 20°C'de tutulması hedeflenmiştir.
solarwall uygulama HKTM - Hidropar A.Ş.
HKTM A.Ş.'nin Gebze Plastikçiler OSB'deki yeni üretim tesisi, "YEŞİL ÜRETİM TESİSİ" konsepti ile tasarlanmıştır. Bu tesiste, PV panel, elektrikli araç şarj istasyonu, ısı pompası gibi uygulamaların yanında SolarWall® sistemi ortam ısıtma havalandırması yapılması tercih edilmiştir. Türk sanayi'ne örnek bir üretim tesisi kazandıran HKTM A.Ş.'ye uygulanan 200 m2 SolarWall® sistemi, 6 adet gaz yakıcılı fan ile desteklenmiştir. Sistem tasarımı, yeşil bina sertifikasyonu kapsamında, taze havalandırma kriterleri temel alınarak yapılmıştır. Ayrıca uygu-lanan proje, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilmiştir.
HKTM 2016 yılında 22. si düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri'nde birinci seçilerek, ödül almaya hak kazanmıştır.
solarwall uygulama CRH - Johnson Controls
Johnson Controls bünyesinde bulunan CRH Otomotiv Gebze TAYSAD tesislerinde 2 cephede toplam 800 m2 SolarWall® uygulaması, 6 adet gaz yakıcılı ve soğutma bataryalı klima santrali, hava dağıtımı için kumaş kanallardan oluşan bir sistem kullanılmıştır. Üretim alanında iklimlendirme işlemi 7/24 sistem tarafından sağlanmaktadır.
solarwall uygulama EAE Elektrik A.Ş.
2014 yılında inşaatına başlanan 24.000 m2 kapalı alana sahip Dilovası 1 tesislerinde 2 farklı cephede toplam 1.039 m2 SolarWall uygulaması, 6 adet sıcak su bataryalı klima santrali, hava dağıtımı için 660 m uzunluğunda kumaş kanal hattı ve Siemens otomasyon sistemi kullanılmıştır. 2015 yılı 1 Kış döneminde otomasyon ekranından alınan verilere göre iç ortamın, en soğuk dönemlerde dahi 20°C olduğu, en düşük hava sıcaklığının ise -12°C olarak ölçüldüğü görülmüştür, buna göre doğalgaz tüketiminde %95 oranında tasarruf elde edilmiştir.
solarwall uygulama Pimsa Otomotiv A.Ş.
Gebze TAYSAD tesislerinde 770 m2 SolarWall® uygulaması yapılmıştır. Sistem 6 adet sıcak su bataryalı klima santrali ile desteklenmiş, hava dağıtımı içinse kumaş kanallar tercih edilmiştir. Üretim alanının ısrtma ve havalandırma işlemleri, SolarWall® sistemi ile gerçekleştirilmektedir. 2016 yılında LEED GOLD sertifikası almaya hak kazanan firmaya SolarWall® 5 puan katkı sağlamıştır.
solarwall uygulama SAG Hidrolik San. Tic. A.Ş.

Üretim tesislerini Adapazarı'na taşıyan İtalya merkezli SAG Hidrolik San. Tic. Ltd. Şti.'nin iklimlendirilmesi için SolarWall® sistemi tercih edilmiştir. Tesise 110 m2 SolarWall® uygulaması yapılmıştır. 2 adet gaz yakıcılı fan ile desteklenen sistemde hava dağıtımı için kumaş kanallar tercih edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda firma ısıtma ihtiyacının büyük bölümünü SolarWall® ile karşılamaktadır.

solarwall uygulama TOFAŞ
Ülkemiz otomobil sanayisinin dev firması, Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOFAŞ), Boya Üretim Müdürlüğü binasında yer alan flash off kabinine SolarWall® sistemi entegre edilmiştir. Toplamda 310 m2 SolarWall® uygulaması yapılmıştır. Kabinin ihtiyaç duyduğu 40°C sıcaklıktaki 35.000 m3/h debili hava, SolarWall® sisteminden karşılanmaktadır. SolarWall® sistemi, fabrikada halihazırda var olan ASU ile birlikte kullanılmaktadır. Üretim tesislerinde SolarWall® kullanımını tercih eden TOFAŞ, Avrupa Birliği (AB) tarafından, çevresel performansı yüksek şirketlere verilen "AB Çevre Ödülleri Türkiye" programı kapsamında, "Süreç" kategorisinde finalist ödülüne layık görülmüştür.
solarwall uygulama Eryaman Cezeri Yeşil Teknoloji Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Ankara'nın Eryaman ilçesinde yapımı tamamlanan Yeşil Teknoloji Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin Laboratuvar sınıfları, Spor Salonu ve Kütüphanesine toplamda 288 m2 SolarWall® uygulaması yapılmıştır.
solarwall uygulama İnan Makine A.Ş.
Türkiye'nin Kırıcı Gücü İnan Makine A.Ş'nin, Çerkezköy'de bulunan 52.000 m2 kapalı alana sahip yeni tesislerinde, 3 cephede toplam 2100 m2'lik SolarWall uygulaması yapılmıştır. İnan Makine A.Ş., bu uygulama ile Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise 2. büyük SolarWall® uygulamasına sahip olmuştur.
16 adet ısıtma bataryalı AHU ile desteklenen sistemde hava dağıtımı için kumaş kanallar tercih edilmiştir.
Solarwall teknolojisi dünya çapındaki uygulama örnekleriyle hem ticari hem de bilimsel alanda yol gösterici olmaya devam ediyor...

SOLARWALL DÜNYA UYGULAMA ÖRNEKLERİ

yurtdışı uygulama

FEDEX-ABD

yurtdışı uygulama

M&S-İNGİLTERE

yurtdışı uygulama

BOMBARDIER-KANADA

yurtdışı uygulama

WALMART-ABD

yurtdışı uygulama

JAGUAR-İNGİLTERE

yurtdışı uygulama

FORT CARSON,CO-ABD